· העתקת עצים ·

העתקת עצים מתבצעת על מנת לשמר עצים בוגרים הנמצאים בשטח שאנו מעוניינים לשנות את ייעודו. במרבית המקרים העתקה שכזו מתבצעת על מנת לפתח שטח נרחב לצורך בניית מבנה חדש או סלילת כביש, אך קיימים מקרים בהם תבוצע העתקה שכזו בגינה הביתית לצורך הרחבת בנייה, הקמת מחסן או תכנון מחדש של הגינה. בפיתוח שטחים נרחבים יש לבצע סקר עצים ע"י סוקר עצים מוסמך מטעם משרד החקלאות על מנת לקבוע אילו עצים ניתן ומשתלם לשמר ואילו עצים יש לכרות.

ביצוע ההעתקה

אופן ביצוע ההעתקה בפועל משתנה בהתאם לסוג העץ, גודלו ותנאי השטח, אך במרבית המקרים התהליך מורכב מגיזום הכנה להעתקה שנועד להקל על העץ את הטראומה הכרוכה בהעתקה ולאפשר לו למקד את האנרגיה בשורשים על מנת לזרז את היקלטותו במיקום החדש, חפירה של האדמה המקיפה את העץ, ניסור האדמה והשורשים באמצעות ציוד צמ"ה ייעודי, שינוע העץ באמצעות מנוף או ציוד צמ"ה מתאים ושתילת העץ בבור שהוכן מראש עם חומרי דישון ומולא במים.

טיפול ומעקב לאחר ההעתקה

על מנת לאפשר את קליטתו של העץ במיקומו החדש יש להקפיד על השקיה מרובה שמטרתה לאחד את הקרקע ולהעניק לעץ אנרגיה מרובה ככל הניתן שתאפשר לו להצמיח את שורשיו לתוך הקרקע החדשה. בתקופה זו עשוי להיות העץ רגיש במיוחד למזיקים ולעקה, לכן בחודשים שלאחר ההעתקה אנו מבצעים ביקורות תקופתיות על מנת לוודא כי העץ נקלט כראוי ולטפל בכל קושי שעשוי להתעורר מוקדם ככל הניתן.

סגירת תפריט