· סקרי עצים ·

סקרי עצים וטיפול בעצים בעולם הבניה

החל משנת 2009, מאז תיקון סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה-עצים בוגרים, בבואנו לפתח או לשנות את ייעודו של שטח המכיל עצים בוגרים (עץ שגובהו 2 מטר לפחות וקוטר גזעו בגובה 130 ס"מ הוא 10 ס"מ לפחות) עלינו לקבל חוות דעת מפקיד היערות הכוללת הסכמה לכריתה העתקה או שימור עצים בוגרים. על מנת לקבל חוות דעת זו יש להגיש לפקיד היערות סקר עצים על פי הפורמט המפורט בחוק.

מי רשאי לבצע סקרי עצים?

על פי חוק סוקר–מומחה הוא בעל מקצוע בתחום (אגרונום, אקולוג, אדריכל נוף, הנדסאי נוף וכד') הרשום במאגר מומחים תקף של פקיד היערות במשרד החקלאות בנושא עצים (תחום תכנון משמר עצים ו/או תחום טיפול בעצים) או מאושר ע"י פקיד היערות הרלוונטי.

מה כוללת הכנת הסקר?

השלב הראשון במרבית המקרים הוא סיור משותף בשטח בו יוכל הסוקר לקבל התרשמות ראשונית מתכנית הפיתוח של השטח מול תנאי השטח הקיימים בפועל. קיימים מקרים (המפורטים בחוק) בהם ניתן לבקש פטור מביצוע סקר עצים, לכן מומלץ לבצע סיור מקדים זה על מנת למנוע עלויות מיותרות.

במקרים בהם יש צורך בביצוע סקר, התהליך יכלול בד"כ את מספור כל העצים בשטח, צילום כל עץ בשטח ואפיונו על פי קריטריונים הקבועים בחוק כגון גובה העץ, מיקומו, קוטר הגזע, קוטר חופת העץ, מצב בריאותו של העץ, הגדרת ערכיות העץ, ההיתכנות להעתקה וכו'.

טיפול בעצים בעולם הבניה

חברתנו מבצעת שימור וטיפול בעצים במהלך בניה בפרויקטי נדל"ן. בעבודות מסוג זה, אנו מלוים את היזם החל משלב סקירת העצים על ידי סוקר מטעמנו וכלה בביצוע הוראות הסקר. במהלך עבודות אלו אנו מבצעים את הגיזומים הנדרשים ואת העתקת העצים מהשטח ושתילתם בביתם החדש. בעקבות התהליך המורכב אנו מבצעים המשך מעקב על העצים עד לקליטתם במיקומם החדש.


סגירת תפריט