· כריתת עצים ·

במקרים בהם העץ מת, או ניזוק באופן המסכן את סביבתו, ולא ניתן לשקמו באופן בטוח – אין מנוס מכריתת העץ. אופן ביצוע הכריתה עשוי להשתנות לפי מספר גורמים כגון סוג העץ, גובהו ותנאי הסביבה – מבנים קרובים, נגישות למנוף וכדומה. טרם כריתת עץ יש לקבל אישור כריתה מהרשות הרלוונטית. נשמח לייעץ בעניין הוצאת אישור כריתה.

במרבית המקרים בסביבה עירונית תבוצע הכריתה בשלבים, על מנת לאפשר הורדה מבוקרת ובטוחה של חלקי העץ הנכרת ולמנוע נזק למבנים, רכבים וכמובן אנשים בסביבת העץ. בהתאם לתנאי השטח ונתוני העץ, כריתת עץ יכולה להתבצע באמצעות מנוף ומשאית פינוי או באמצעות טיפוס באמצעות ציוד סנפלינג ייעודי.

בכריתת עצים גדולים ובינוניים נעדיף להשתמש ככל הניתן במנוף וציוד מכני הנדסי, על מנת לזרז את העבודה ולהוזיל עלויות. במקרים בהם לא קיימת נגישות למנוף, או בכריתת עצים קטנים – נטפס על העץ באמצעות ציוד סנפלינג ייעודי.

גורם נוסף שיש להתחשב בו בתכנון העבודה הוא פינוי הגזם, אם ידנית ואם באמצעות משאיות וציוד ייעודי כגון סקרייפרים ומשאיות פינוי.

על פי החוק, עבודות על עצים מעל לגובה 2 מטר חייבות להתבצע ע"י אנשי מקצוע בעלי הרשיונות המתאימים (תעודת מטפס מומחה ותעודת גוזם מומחה). כמו כן חשוב לוודא לוודא כי איש המקצוע מצויד בביטוחים המתאימים.

סגירת תפריט